Góc nhìn cuộc sống

Viet An 2020

Việt An 19/Feb/2020Ngày 19 tháng 2, từ nay trở thành một ngày hết sức đặc biệt. Ngày con gái chào đời. Blog đầu tiên bằng tiếng Việt của mình đánh dấu một hành trình mới.